Główne cele pomocy społecznej

23 maja, 2017 sppss 0

wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie – w miarę możliwości – do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach […]

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej

23 maja, 2017 sppss 0

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje: osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i […]

Zasady pomocy społecznej

23 maja, 2017 sppss 0

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, […]

Definicja Służby Społeczne

23 maja, 2017 sppss 0

Służby społeczne – instytucje, organizacje lub zorganizowane grupy ludzi realizujące pracę socjalną. Wyróżnia je indywidualizacja celów i metod działania, wynikająca ze specyfiki ich pracy — […]

Hello world!

10 kwietnia, 2017 sppss 0

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!