Komornik sądowy przy sądzie rejonowym

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, który działa przy sądzie rejonowym. Wykonuje on w drodze przymusu egzekucje sądowe. I choć głównie jest on kojarzony właśnie z tym zadaniem, zajmuje się również przygotowaniem protokołu stanu faktycznego i spisów inwentarza przed rozpoczęciem procesu sądowego.

Dodatkowo komornik zabezpiecza roszczenia i wykonuje postanowienia sądowe, nie tylko w sprawach pieniężnych, lecz także niepieniężnych, doręcza zawiadomienia sądowe i inne rodzaje dokumentacji, jeżeli wymagane jest potwierdzenie odbioru przez adresata, poszukuje majątku dłużnika, który może pokryć zobowiązania wobec wierzyciela czy też wykonuje egzekucje komornicze.

Działalność komorników jest niezawisła, regulują ją przepisu Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Ich pracę nadzoruje sąd rejonowy.

Komornicy sądowi są funkcjonariuszami publicznymi działającymi przy sądach rejonowych. Funkcja ta pozwala na skuteczną ochronę prawną zgodną z prawem karnym. Mogą prowadzić egzekucje komornicze na terenie całego kraju – nie są ograniczenie tylko do swojego rewiru.

Wierzyciel posiadający orzeczenie sądowe wraz z klauzulą wykonalności, kieruje się do komornika razem z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania. Komornik sądowy ma obowiązek podjąć się egzekucji przeciwko dłużnikowi.

Komornik realizuje orzeczenia sądów, przede wszystkim odzyskując od dłużników świadczenia pieniężne, takie jak niespłacone kredyty, czy faktury. Jego zadaniem jest wykonanie egzekucji komorniczej w sposób wybrany przez wierzyciela, czyli chociażby poprzez zajęcie rachunków bankowych, wynagrodzenia za pracę, czy przejęcie nieruchomości lub ruchomości.

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym.

Jednym z obowiązków komornika sądowego jest również dostarczanie obwieszczeń i zawiadomień sądowych wymagających potwierdzenie odbioru. Innym z zadań jest sporządzanie spisu majątkowego, a kolejno zabezpieczenia w przypadku roszczeń z nim związanych.

Na zlecenie wierzyciela komornik może również oszacować majątek dłużnika i zdobyć informacje o tym, jakiego rodzaju majątek posiada. W takiej sytuacji wystosowuje się odpowiednie pisma do urzędów w celu sprawdzenia jego stanu kont bankowych, posiadania gruntów, nieruchomości, czy pojazdów. Celem tych działań jest znalezienie możliwości na spłatę zaległości i wybór dla dłużnika najmniej uciążliwego sposobu spłaty.

Ile zarabia komornik w Polsce?

Kwestia tego, ile zarabia komornik, jest często niejasna. Przedstawiciele tego zawodu niechętnie mówią o zarobkach, można więc jedynie podawać sumy przybliżone. Warto jednak wiedzieć, że komornik nie uzyskuje pensji od sądu za samo przeprowadzenie czynności czy z budżetu. Pobiera on natomiast opłaty egzekucyjne, więc wysokość wynagrodzenia w dużej mierze zależy od tego, ile skutecznych spraw przeprowadzi. Wbrew pozorom ich procent nie jest wysoki i wynosi ok. 20% wszystkich spraw. Pieniądze te wykorzystywane są na utrzymanie kancelarii komorniczej i opłacenie pozostałych 80%.  Przyjmuje się, że jest to zawód dobrze płatny i wynagrodzenia sięgają ponad 6000 złotych netto.

Komornika sądowego nie należy mylić z windykatorem, bowiem komornicy mają inne uprawnienia i mają większą szansę na skuteczniejsze działania. W przeciwieństwie do windykatorów, komornik może przeprowadzić egzekucję z dochodów, czy nieruchomości i ruchomości. Przysługuje mu również prawo do otwarcia pod przymusem drzwi domu, bądź mieszkania dłużnika. Szersze kompetencje pozwalają na szybką realizację egzekucji i odzyskanie pieniędzy wierzycieli.

Przykładowe adresy komorników sądowych:

Komornik Toruń
Dariusz Filipiak
Ul. Ślusarska 4
87-100 Toruń

Tel.1: 56 475 44 82
Tel.2: 56 475 44 83
Fax: 56 475 45 85

 

Komornik Warszawa

Maciej Skowroński

ul. Pokorna 2 lok. 208, klatka 02,

00-199 Warszawa

tel. +48 22 486 44 80

fax +48 22 486 44 84

 

Komornik Sochaczew – www.komorniksochaczew.pl

Przemysław Kosyra

Kancelaria Komornicza
ul. 1 Maja 24 lok.11
96-500 Sochaczew

 

telefon: (46) 811 16 76
fax: (46) 811 16 76

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*