Zespół Szkół Społecznych dla Dorosłych STO

23 maja, 2017 sppss 0

Zespół Szkół Społecznych dla Dorosłych STO
Pułaskiego 3b

46-100 Namysłów

dyr. Wiesława Jastrowicz

tel./faks 77 412 70 75

email: zsssto1@wp.pl

Społeczne Gimnazjum dla Dorosłych STO

ul. Pułaskiego 3 b

46-100 Namysłów

dyr. Wiesława Jastrowicz

tel./faks 77 412 70 75

email: zsssto1@wp.pl

Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych STO

ul. Pułaskiego 3b

46-100 Namysłów

dyr. Wiesława Jastrowicz

tel./faks 77 412 70 75

email: zsssto1@wp.pl

Dla dorosłych Dla dorosłych