Kiedy ogłosić upadłość konsumencką?

15 kwietnia, 2021 sppss 0

Kto może złożyć wniosek? Osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Dwie przesłanki: pozytywna (stan niewypłacalności), negatywna (wina umyślna lub rażące niedbalstwo). Kiedy sąd może […]