Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO

23 maja, 2017 sppss 0

Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych STO
ul. Skrajna 14 a

41-907 Bytom

dyr. Andrzej Gawenda

tel. 32 286 18 58

email: zoss@zoss.bytom.pl

www: spoleczna.bytom.pl
więcej

Przedszkole STO

ul. Skrajna 14 a

41-907 Bytom

dyr. Andrzej Gawenda

tel. 32 286 18 58

email: zoss@zoss.bytom.pl

www: spoleczna.bytom.pl
więcej

Społeczna Szkoła Podstawowa STO

ul. Skrajna 14 a

41-907 Bytom

dyr. Andrzej Gawenda

tel. 32 286 18 58

email: zoss@zoss.bytom.pl

www: spoleczna.bytom.pl
więcej

Gimnazjum STO

ul. Skrajna 14 a

41-907 Bytom

dyr. Andrzej Gawenda

tel. 32 286 18 58

email: zoss@zoss.bytom.pl

www: spoleczna.bytom.pl
więcej

Przedszkole Podstawowa Gimnazjum