Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja

23 maja, 2017 sppss 0

Zespół Szkół Społecznych im. Mikołaja Reja
Al. IX Wieków Kielc 15

25-516 Kielce

dyr. Iwona Marynowska-Gruszka

tel. 41 361 33 55

email: sekretariat@spoleczna.edu.pl

www: spoleczna.edu.pl

I Społeczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja ŚSTO

al. IX Wieków Kielc 15

25-516 Kielce

dyr. Iwona Marynowska-Gruszka

tel. 41 361 33 55

email: sekretariat@spoleczna.edu.pl

www: spoleczna.edu.pl
więcej

I Społeczne Gimnazjum im. Mikołaja Reja ŚSTO

ul. Wesoła 52

25-353 Kielce

dyr. Iwona Marynowska-Gruszka

tel. 41 361 33 55

email: sekretariat@spoleczna.edu.pl

www: spoleczna.edu.pl
więcej

Podstawowa Gimnazjum